XH-GGD-10-00

Ghế giám đốc GGD-10-00 đệm mút đúc định hình, bọc nỉ mềm. Tựa ghế ngả điều chỉnh. Mặt ngồi có thể điều chỉnh tịnh tiến, tay ghế điều chỉnh 3 chiều