HP- Ghế lưới GL423

Ghế lưới chân quỳ GL423TD sẽ giúp bạn có thời gian hội họp, thảo luận thoải mái nhất. Kết cấu tựa lưng lượn cong nhẹ nhàng đi kèm tựa đầu giúp nâng đỡ cổ, vai v