Ghế nhân viên chân nhựa C005

Ghế nhân viên chân nhựa C005 được sản xuất tại Việt Nam.