Ghế nhân viên chân nhựa C013

Ghế nhân viên chân nhựa C013 được sản xuất tại Việt Nam.