Ghế nhân viên chân nhựa C019

Ghế nhân viên chân nhựa C019 được sản xuất tại Việt Nam.