Ghế nhân viên chân sắt mạ crome C001

Ghế nhân viên chân sắt mạ crome C001 được sản xuất tại Việt Nam.