Ghế nhân viên chân sắt mạ crome C004

Ghế nhân viên chân sắt mạ crome C004 được sản xuất tại Việt Nam.