Ghế nhân viên chân sắt mạ crome C006

Ghế nhân viên chân sắt mạ crome C006 được sản xuất tại Việt Nam.