Ghế nhân viên chân sắt mạ crome C023

Ghế nhân viên chân sắt mạ crome C023 được sản xuất tại Việt Nam.